CLICK HERE! For Electronic Services and Online Payment

Printer-friendly version

P200,918,681.83 ang kabuuang koleksyion ng buwis mula sa ari-ariang hindi natitinag ang nalikom ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa sa taong 2016.  Mas mataas ito ng 13.5% sa koleksyon noong 2015 na 173,643,003.29. Lampas   ng P85, 418,681.83  sa nilalayong  2016  target na P115,500,000.

 

Ayon kay G. Joel  Solina, Real Property Tax Division Chief, mataas ang naipong buwis noong buwan ng Nobyembre  na umabot  62%.  Marahil aniya, nakatulong ang koleksyion ng mga buwis at butaw mula sa mga sinubastang 10 lote. Umaaabot sa kalahating milyon ang naidagdag nito sa kaban ng siyudad.

1% o P66,972,893.94 ng kabuuang halaga sa nalikom na buwis ay mapupunta sa Special Education Fund(SEF). Dito nanggagaling ang pantustos sa mga ibang pangangailangan ng mga paaralan sa lungsod tulad ng pondo sa mga pagsasanay at pangsweldo sa mga kinakailangang dagdag na guro na hindi pa permanente  ang posisyon. 2% naman o P133,945,787.88 ang ilalaan sa Basic Fund na siyang pondo para sa mga proyekto at programa ng lokal na gobyerno.  

Masigasig ang pamunuan ni Mayor Lucilo R. Bayron na makolekta pa ang buwis mula sa mga delingkwenteng  mambubuwis upang mas marami pang kaunlaran ang magagawa sa Puerto Princesa.  Hinihikayat  din na maagang magbayad ng takdang buwis  upang magkadiskwento  sa  halagang babayaran. Sa ganitong paraan maiiwasan na ang paghahabol at ang pataw kapag nahuling magbayad. 

Article Type: 
Categories: