Printer-friendly version

Sampu sa labindalawang tituladong lote ang naibenta ng Pamahalaang Lungsod sa pampublikong Auction Sale na isinagawa sa Atrium ng bagong pampahalaang gusali ng Puerto Princesa noong Hulyo 28, 2017.  Kinabibilangan ito ng mga lupain sa barangay Bacungan, Bancao-Bancao, San Jose, San Miguel, Sta. Loudes, Sicsican at San Manuel.  

Humigit kumulang na nag-ambag ito sa kaban ng bayan ng halagang P 317,799.48 mula sa buwis, butaw at bahaging kita sa halaga ng  pagbebenta ng mga nabanggit na ari-ariang di natitinag. Ang hindi pagbabayad ng mga takdang buwis ng mga delingkwenteng may-ari ang dahilan ng pagbebenta ng mga lupain. Ang mga ito ay may apat hanggang sa mahigit na dalawampung taon di nababayaran ang buwis.

Dalawang lote ang kanselado ang pagbebenta dahilan sa legal na usapin at sa pagkakalipat ng pagmamay-ari sa Pamahalaang Lungsod dahil ito ay pabahay na pinatatakbo ng isang samahan. 

Bilang konsiderasyon sa mga delingkwenteng may-ari ng mga lote, binibigyan sila ng isang taong palugit, mula sa araw na mairehistro sa Register of Deeds ang anotasyon ng  auction. Maaari nilang mabawi ang propriedad, matapos mabayaran ang lahat ng bayarin. 

Bago naganap ang bidding, nagkaroon muna ng dalawang araw na  pagpapatala ng mga bidders.  Isang  Pre-conference on the Auction Sale ang ibinigay sa mga interesadong bidders bago nagsara ang paghuhulog ng mga bid documents noong 9:00 ng umaga ng mismong araw ng bidding noong Hulyo a-28.  Binuksan ang mga dokumentong ito sa ganap na ikalawa ng hapon na sinaksihan ng publiko at ng mga puno at kinatawan mula sa tanggapan ng Panlungsod na Ingat-Yaman, City Auditor, City Assessor, City Administrator at Real Property Tax Division.

Ang sobrang halaga mula sa bid amount  ng  Auction Sale ay ideniposito sa Trust Fund.  Ibibigay ito sa may-ari ng mga lupain matapos maisagawa ang mga legal na proseso at ang takdang panahon na isinasaad ng implementing rules and procedures ng Auction Sale.

 

Article Type: 
Categories: