Printer-friendly version

Isasagawa sa lungsod ang 6th National Palm Oil Congress ng Philippine Palmoil Development Council, Inc. simula ika 25-26 ng Hunyo taong kasalukuyan na may temang “Oil Palm: A Solution to Global Warming, Sustainable Peace, and Enhancing Economic Stability.”

Pag-uusapan sa nasabing Congress ang mga updates sa Philippine Palm Oil Industry, Support Programs, BIMP-EAGA, Private Sector Development Initiatives, Technological updates, Financial Support Programs, International Trends and Prospect at iba. Darating rin sa lungsod ang mga kilalang personalidad sa larangan ng industriya mula Malaysia, BIMP EAGA at Department of Agriculture Secretary Arthur C. Yap para maging resource speakers.

Humigit kumulang 400 partisipante mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang inaasahang dadalo sa nasabing congress.

Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Edward S. Hagedorn sa pagpili sa lungsod na pagdausan ng nasabing congress dahil malaking bagay ito sa industriya ng turismo ng Puerto Princesa.

 

Article Type: