Printer-friendly version

Puerto Princesa, Aug. 13 CIO - Puspusan ang ginagawang pampisikal na pagbabago ng Areza-Cruz Realty & Development Corporation sa luma at bagong pamilihang bayan, slaughterhouse at sa land transportation terminal. Kaakibat nito ang  pagpapabuti ng sebisyo magmula ng isalin sa kanila ang pamamahala noong Abril 2013.  Sa ulat na ipinadala nila sa Pamahalaang Panlungsod na sumasakop sa buwan ng Hulyo 2013,  P300,000.00 ang inilaan para sa pagpapaganda ng mga palikuran sa lumang palengke.  Nilagyan ito ng dalawang tao na magpapanatili ng kalinisan .  Nilinis at inalis din ang mga bara sa drainage system   na nagresulta sa magandang pag-agos ng tubig patungo sa pangunahing kanal sa siyudad. Walong katao ang nagmimintina ng kalinisan sa kapaligiran mula alas singko ng umaga hanggang alas diyes ng gabi. Bukod pa dito, dalawang beses sa isang lingo ang  pagbomba ng tubig sa sahig upang makasegurong malinis. Meron dalawang beses na salitan ng mga “security personnel” na siyang nagbabantay sa kaayusan. Sinuri at nakatakda na ring palitan ang  “electrical system” ng buong gusali kasabay ang paglalagay ng 225KVA Generator Set upang makaseguro sa sapat na kuryente sakaling magka”brown out”.

Paglilinis at pagsasaayos din ng mga palikuran at mga kanal ang isinagawa sa bagong palengke sa Bgy. San Jose.  Inalis din ang alkabala upang mabawasan ang gastos ng mga nagtitinda na kabawasan pa sa araw-araw nilang kita.

Tulad ng dalawang naunang institusyon ang pangkalahatang kalinisan din ang ipinatupad sa loob at labas ng katayan ng hayop o “slaughterhouse”.  Naglagay  ng mga bagong closed circuit televsion cameras sa loob ng “production area” upang maiwasan ang pagpupuslit ng mga karne kasabay ng pagtatalaga ng mga “security personnel” upang sumabaybay sa mga gawain.  Mas maaga na rin ang paghahatid ng mga kinatay na hayop sa mga palengke at pinagbuti na rin ang proseso ng pagkakatay.

Tinutukan naman ang pag-aalis ng mga bara sa mga kanal daluyan ng mga palikuran ng Bus at Jeepnet Terminal ang inunang pinagtuuan ng pansin upang maalis na ang di kanais-nais na amoy na sumisigaw doon kasabay ang pagpuputol ng makakapal na damo sa paligid ng terminal.(ahb)

Article Type: 
Categories: